Lagopus Mutus

Posted by: admin | Category: Jakt og fiske | Comments Off on Regler for jakt og fiske i utmark

Jakt er en av de mest begrensede villmarksaktivitetene i Norge, spesielt på storvilt. Vi har ikke det største mangfoldet i storvilt, så uttak må reguleres nøye. I tillegg regnes det sjelden for en god idé å bruke våpen uten nødvendig trening, både for andre mennesker, og dyrs, velferd.

Med jegerprøven bestått og jaktkortet i orden må en jeger også spørre grunneier om tillatelse. Jaktkortet blir ofte utstedt av grunneier, så dette er sjelden et stort problem. Et særtilfelle som unngår grunneierretten er jakt fra båt. Vi gjør også forskjell på småvilt og storvilt: Småvilt kan jaktes av 16-årige jegere, mens storvilt krever 18 år og egen jakthund.

Regulering av sportsfiske

Sportsfiske i Norge er regulert kun i innsjøer og fiskekort blir utstedt enten av lokale foreninger eller grunneier. Det finnes innsjøer det er fritt å fiske i, men laks innebærer alltid avgift å fiske. I sjøen gjelder også avgiften på laks, samt sjøørret og sjørøye, men ellers er havfiske fritt. Detaljene om regler for jakt og fiske finner man her (Villmarkens gleder).