Lagopus Mutus

Posted by: admin | Category: Leirdueskyting | Comments Off on Leirdueskyting

Leirdueskyting er en sportskytegren laget som en simulasjon av tradisjonell dueskyting med hagle. Sporten ble opprinnelig brukt som trening til duejakt, noe den blir brukt til enda, men leirdueskyting i seg selv er en anerkjent sport som har vært med i OL siden 1968.

Som navnet antyder til går sporten ut på å skyte en leirdue, som er et sirkelformet stykke bitumen (istedenfor leire). Denne blir skutt ut av en leirduekaster og skyteren må treffe den før den går i bakken eller går ut av haglens begrensede rekkevidde. Retningen duene blir skutt i blir bestemt av hva slags undergren av leirdueskyting som blir spilt, som regel på tvers eller vekk fra skyteren.

Hagler til bruk i leirdueskyting

Hagler som blir brukt til leirdueskyting kan være hvilke som helst sportshagler, ofte brukes de samme haglene som brukes til jakt. I ren konkurranseform finnes det egne hagler designet for leirdueskyting, selv om de kanskje ikke brukes av vanlige utøvere. Hagler med to løp i vertikal stilling (som et 8-tall) er det vanligste å bruke.

Leirdueskyting har tre undergrener: sporting clay, skeet og trap. Sporting clay er det vanligste, og har et ganske fritt oppsett av forskjellige leirduer, skytevinkler og mengder duer sendt ut på en gang. Skeet bruker to leirduekastere per runde, fra hver sin side, i faste oppsett. Trap er litt mer variert igjen, men bruker oftest kun én leirduekaster per runde.